L

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม

ในจำนวนผู้ต้องขังกว่า 2.4 แสนคน กว่า 50,000 คนอยู่ในเรือนจำ ก่อนศาลจะตัดสินความถูกผิด ในคดีอาญา หากคุณตกเป็นจำเลย และคุณไม่มีเงิน หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันตัว คุณต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีแม้ว่าศาลจะยังไม่ได้พิพากษาตัดสิน ประชาชนจำนวนไม่น้อยมีอุปสรรคในการ “เข้าถึงความยุติธรรม” ทั้งขาดความรู้เรื่องกฎหมาย เรื่องสิทธิของตน และมักตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาเปรียบหลอกลวง หรือละเมิดสิทธิจากคนที่มีสถานภาพเหนือกว่าทั้งด้านความรู้และฐานะ ในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนผ่านทางกระบวนการยุติธรรมมีลักษณะที่เป็นแบบแผน มีพิธีการที่ซับซ้อน เป็นทางการ ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคกฎหมาย และทุกขึ้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าพิสูจน์สิทธิ์ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย

ผลประโยชน์ต่อประชาชน :

เพื่อการสนับสนุนด้านการเงินแก่ประชาชน “ผู้ยากไร้” เพื่อใช้จ่ายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่น เงินค่าประกันตัว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน


ร่วมแชร์สิ่งนี้กับเพื่อนของคุณ

ร่วมลงชื่อสนับสนุน

เปิดให้ลงชื่อสนับสนุนกฎหมายในแต่ละฉบับ ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนฯ และร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ผ่านสปช.แล้ว เมื่อวันที่ 8-9 มิ.ย. 2558 ทั้งนี้มูลนิธิฯและเครือข่ายภาคประชาชน ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จเบื้องต้นนี้ และท่านยังสามารถสนับสนุบเราต่อได้ที่นี่

ข้อมูลของท่านจะปลอดภัยและจะถูกลบเมื่อใช้งานเสร็จ

 ร่วมลงชื่อสนับสนุน
สามารถสนับสนุนได้ทั้งแบบ ฉบับใดฉบับหนึ่ง และ แบบหลายฉบับ
ผู้สนับสนุน 25,321 คน
ผู้สนับสนุน 25,261 คน
ผู้สนับสนุน 25,242 คน
ผู้สนับสนุน 25,284 คน

กรุณากรอกรหัสตามที่ปรากฏในภาพ :

captcha
ร่วมลงชื่อ

Online Visitors

user iconToday   :   85

group iconTotal   :   126,840

world iconOnline   :   0